Long wide Christmas banner with festive decorations, medical stethoscope and facial masks on red background. Christmas greeting card for medics concept.

Vánoční zvěst PLKu

VŠEM SVOBODNÝM OBČANŮM
VE SVOBODNÉ ČESKÉ RES-PUBLICE

Dáno na vědomí o 4té adventní neděli roku 2021 na Palackého náměstí v Praze.

Covidiáni a Vakcionáři nemají s námi žádného slitování. Za 21 měsíců toho virověku nám bezskrupulosně rozbili naše dosavadní životy, rozvrátili národní hospodářství, zatli hlubokou sekeru do veřejných rozpočtů, zničili školství, zdravotnictví, kulturu. O demokracii ani nemluvě. A tyto pochmurné Entity se nezastaví před ničím, ani před našimi drahými dětmi ne, neboť jim to dovoluje a usnadňuje strach a ponížení mnohých z nás občanů stále ještě svobodné České res-publiky.

My lékaři můžeme ostatním občanům ukázat cestu, kudy a jak a proč jít, avšak projít dveřmi musí každý sám, v tom nikomu pomoci nemůžeme. A pokud tak svobodně a odvážně neučiní jeden každý z nás, tak již brzy bude dokonale vymalováno.

Vyzýváme všechny naše pacienty,
současné i budoucí…

1. Zdraví lidé se proti covidu netestují
2. Zdraví lidé se proti covidu neočkují
3. Zdraví lidé proti covidu roušky nenosí

Přání PLKu všem lékařům a občanům do roku 2022:

Buďme jemní. Nenechme se světem zatvrdit. Nedovolme bolesti, aby nás přiměla nenávidět. Nedovolme, aby nás hořkost okrádala o to sladké. A zůstaňme natolik pevní, že i kdyby s námi zbytek světa nesouhlasil, my stále budeme věřit, že je to krásné místo. (volně podle Kurta Vonneguta)

Paralelní lékařská komora (PLK) je názorovou platformou řádných řadových členů České lékařské komory (ČLK) a byla zrozena na „lékařské Agoře“, tj. na Palackého náměstí v Praze v neděli 14. listopadu 2021 ve 12 hodin.

Jménem PLKu její mluvčí: Vít Mareček, Miroslav Havrda, David Žák a Karen Pumrová

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email