Doctor sitting at table and preparing medical records with ballpoint pen closeup. Health insurance concept

Dopis redakci ČLČ v roce 2021 k zahájení zásadní lékařské diskuse o té nové nemoci

Máme tady vážný odborný a etický problém:
Kdy, jak a proč očkovat tzv. rizikové skupiny?

V Ostravě 28. srpna 2021

Vážená redakce,

několik dlouhých měsíců té covidové patálie mě vrtá v hlavě tento vážný odborný a etický problém: Kdy, jak a proč očkovat tzv. rizikové skupiny? (1-4). Všechny dosud podmíněně schválené vakcíny proti nové nemoci Covid-19 jsou EMA schválené prozatím jenom na tzv. bezpečnostní výjimku (conditional marketing authorisation) (5). Ukončení klinického zkoušení se očekává nejdříve na konci roku 2023, či spíše v průběhu roku 2024. Nikdo ve skutečnosti dosud neví, jak moc jsou tyto experimentální roztoky bezpečné a taky účinné zejména ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. A tak se ptám: Mohou se takovéto experimentální látky lege artis, navíc v tak masovém měřítku, podávat rovněž lidem, kteří tvoří ony „rizikové skupiny“?

Podle předsedy České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavla Dlouhého existuje pouze jeden důvod, kdy pro člověka není vhodné toto očkování – a tím zůstává závažná alergická reakce po první dávce (6). Pokud někdo dostane život ohrožující alergickou reakci po první dávce, tak nemůže dostat dávku druhou. Žádný jiný důvod podle tohoto zkušeného lékaře prý neexistuje. Suverénně tvrdí (i nám kolegům klinikům), že prý neexistuje žádné onemocnění, které by bránilo tomuto očkování. Naopak lidé, kteří mají oslabenou imunitu či chronické choroby by podle pana primáře měli být očkovaní přednostně. Pozoruhodná je rovněž skutečnost, že toto oficiálně tvrdí celá odborná společnost českých infekčních lékařů, které tento pan primář v současné době předsedá (7).

Otázek se vyrojilo více než dost:

 • Všechny dosud EMA schválené vakcíny proti nemoci Covid-19 mají pouze podmínečnou registraci na tzv. bezpečnostní výjimku (conditional marketing authorisation). O čemž se občanům tak nějak ti naši Vakcionáři prakticky nezmiňují. Je odborně a eticky přípustné, aby se těžce nemocní lidé vůbec jen účastnili takového masového klinického pokusu? Ve fázi I.? Ve fázi II.? Nebo snad ve fázi III.? A pokud ano, ví o tom dostatečně?
 • Již po několika měsíčním plošném očkování vakcínami proti SARS-CoV-2 jsou jednou či dvěma dávkami naočkovány doslova stamiliony lidí na celém světě. A tak jsou již dostatečně známé a ve světovém písemnictví publikované některé závažné časné nežádoucí účinky (ty stovky citací v tomto textu – Letter to the Editors – netřeba, každý si je hravě dohledá v kterékoliv lékařské knihovně). A to zejména u osob s kardiovaskulárními onemocněními (tromboembolické komplikace včetně smrtící PE). Dále u osob s autoimunitními onemocněními včetně RS. Rovněž u osob, které v nedávné době prodělaly skutečné infekční onemocnění Covid-19, či jiné respirační infekční onemocnění způsobené jinými patogenními koronaviry, vůči kterému by měly být ještě navíc uměle naočkovány. Takže skutečně žádné další kontraindikace?
 • A taky nelze bez povšimnutí přejít závažné myokarditidy či perikarditidy u mladých, dosud zdravých, osob (zejména sportovců). Nebo závažné neurologické symptomy rovněž u dosud zdravých osob různého věku. V těchto souvislostech je třeba si opakovaně uvědomit podstatný rozdíl mezi lékem a vakcínou. Nový lék v rámci klinického zkoušení podáváme nemocným, často vážně nemocným osobám. Novou vakcínu podáváme především dosud zdravým lidem. Tudíž nežádoucí účinky u nových léků hodnotíme jinou optikou než nežádoucí účinky u nových vakcín. Jsou o tom naši pacienti dostatečně informovaní?
 • Proti čemu a jak široce jsou vlastně chráněny ty „očkované“ osoby, účastnící se tohoto mega obřího vakcinačního klinického pokusu, které zcela jistě dobrovolně podepsaly ty tzv. informované souhlasy s aplikací dosud podmínečně schválených experimentálních roztoků? (7)
 • Nikdy v minulosti se neočkovalo proti infekční nemoci v průběhu vrcholící epidemie či dokonce pandemie. Navíc vysoce citlivá část populace, tzv. rizikové skupiny. Je tento postup skutečně lege artis? Nebo se snad jedná o „nezbytnou“ změnu letitého vakcinačního paradigmatu? Proč?
 • A jsou účastníci tohoto gigantického klinického pokusu, oněch III. fází klinického zkoušení nových vakcín, skutečně řádně a podrobně informováni čeho a za jakých podmínek se ve skutečnosti účastní? (8)
 • Proč se v těchto souvislostech vlastně užívá termín riziková skupina? Jestli je něco skutečně rizikové, pak jsou to ony vakcíny s nedokončeným klinickým testováním. Proč by měli být rizikoví lidé nad 60, když je mezi nimi spousta ve vynikající kondici?
 • Proč se neuznávají protilátky? (9)
 • Proč ministerstvo zdravotnictví zrušilo řádný písemný informovaný souhlas a u mladistvých stačí odpovídající rozumové schopnosti? 
 • Proč se potlačují informace o nežádoucích účincích vakcín?
 • Proč se očkuje na nádraží za tenisky?
 • Last but not least: Proč tolik vážených kolegů, často sdružených v národních odborných lékařských společnostech, navrhuje podávat další a další a další dávky těchto „vakcín“ proti té nové nemoci Covid-19 v rozporu se schválenými SPC dokumenty těchto podmínečně schválených vakcín? (10-11)

Inu, rozmohl se nám tady takový nehezký nešvar…

 

Literatura:

 1. Beran J. Jak postupovat v současné epidemii covid-19? Priority, cílové ohrožené skupiny a opatření. https://www.vakcinace.cz/files/Jak-postupovat-epidemii-COVID-24-10-2020.pdf. 24.10.2020
 2. Kdo bude očkován jako první? https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/kdo-bude-ockovan-jako-prvni. 18.4.2021
 3. Indikace pro vakcinaci u vybraných skupin. https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/indikace-pro-vakcinaci-u-vybranych-skupin. 28.7.2021
 4. Očkování proti onemocnění Covid-19 u těhotných a kojících žen. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Stanovisko-k-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-proti-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-u-t%C4%9Bhotn%C3%BDch-a-koj%C3%ADc%C3%ADch-%C5%BEen.pdf. 3.6.2021
 5. European Medical Agency (EMA). Covid-19 vaccines authorised. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised. 19.11.2020
 6. Neexistuje nemoc, která by bránila očkování proti covidu, říká primář. https://www.idnes.cz/usti/zpravy/primar-pavel-dlouhy-rozhovor-usti-nemocnice-covid-ockovani.A210722_142355_usti-zpravy_grr. 23.7.2021
 7. Beran J. Jak chrání očkování? In Beran J. Očkování. Otázky a odpovědi. Galén, Praha 2006, 1. vydání, s. 20-21.
 8. Hlavatý T. Základné etické princípy klinického výskumu. In Hlavatý T. Základy klinického výskumu. Grada, Bratislava, Praha 2016, 1. vydání, s. 124-125.
 9. Krátká Z, Fejt V, Kučera R, Fürst T, Zelená H. Protilátky po prodělané infekci poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu proti onemocnění COVID-19. https://zuova.cz/Home/Clanek/protilatky-po-prodelane-infekci-poskytuji-dostatecnou-a-dlouhodobou-ochranu-proti-onemocneni-covid-19. 28.7.2021
 10. Doporučení k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. infekce.cz. 24.8.2021
 11. Společné stanovisko ke třetí dávce očkování proti nemoci covid-19 u pacientů po transplantaci solidních orgánů. https://www.csaki.cz/aktualne/spolecne-stanovisko-ke-treti-davce-ockovani-proti-nemoci-covid-19-u-pacientu-po-transplantaci-solidnich-organu-956 . 25.8.2021

MUDr. Vít Mareček
pohotovostní a praktický lékař
Mobil: +420 777 408 940
Email:
vitmarecek7@gmail.com

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email