4

Corona Duel 2022 se uskuteční v kongresovém centru hotelu Don Giovanni v Praze 10 v pátek 4. března 2022 od 17. hodiny

Paralelní lékařská komora pokračuje ve svém systematickém úsilí obnovit racionální diskusi a kritické myšlení mezi českými lékaři. Vyzvali jsme ministra zdravotnictví, aby v zájmu široké informovanosti lékařů a dalších odborníků vyslal na tuto konferenci 5 svých největších odborníků. Nepochybujeme, že mezi ně patří takové osobnosti jako například Roman Chlíbek, Martina Koziar Vašáková, Roman Prymula, Jiří Beneš, Ladislav Dušek a mnozí další.  Rovněž jsme pozvali zástupce České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jakož i Zdravotního výboru Senátu Parlamentu ČR.

Připravili jsme 5 zásadních otázek pro 5 dvojic z obou stran názorového spektra o problematice koronaviru. Dáme rovnocennou šanci oběma stranám v 15-ti minutovém časovém limitu, aby vysvětlili přítomnému odbornému publiku (maximálně 500 lékařů) svůj pohled na vybranou otázku. Akce je ryze odborná, nepolitická a diskuse je naplánována až do kuloárů. Konferenci bude monitorovat televize CNN PRIMA NEWS. Rovněž bude zajištěn on-line přenos pro další zájemce o tuto akci.

Prezidentem kongresu Paralelní lékařské komory je jeden z mluvčích – MUDr. Miroslav Havrda.

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email