The Grand Jury

V minulých dnech, po téměř ročních přípravách, začal, pod vedením mezinárodního a vysoce uznávaného právníka JUDr. Reinera Füllmicha, mezinárodní proces nevídaných rozměrů s názvem The Grand Jury (Velká Porota). Proces je založen na americkém precedentním právu, kdy jeden žalobce zastupuje velké množství subjektů, kteří, z nejrůznějších úhlů pohledu, dokumentují svojí svědeckou výpovědí potenciální kriminální čin. Celosvětová krize, způsobená …