Doctor sitting at table and preparing medical records with ballpoint pen closeup. Health insurance concept

The Grand Jury

V minulých dnech, po téměř ročních přípravách, začal, pod vedením mezinárodního a vysoce uznávaného právníka JUDr. Reinera Füllmicha, mezinárodní proces nevídaných rozměrů s názvem The Grand Jury (Velká Porota). Proces je založen na americkém precedentním právu, kdy jeden žalobce zastupuje velké množství subjektů, kteří, z nejrůznějších úhlů pohledu, dokumentují svojí svědeckou výpovědí potenciální kriminální čin.

Celosvětová krize, způsobená nesmyslně akcentovanou, a především fakticky nepodloženou „Pandemií COVID-19“, která je založená především na pandemii PCR pozitivních případů, nikoliv na pandemii skutečně nemocných pacientů, nese mnoho parametrů možného kriminálního činu mezinárodního rozsahu.

​Proto vznikla koordinovaná celosvětová aktivita The Grand Jury, koordinovaná JUDr. Reinerem Füllmichem, za podpory velké skupiny právníků z mnoha zemí světa, s cílem přinést světu objektivní svědectví o zločinech proti lidskosti, páchaných pod záminkou tzv. pandemie COVID-19.

V případu je obviněných mnoho nadnárodních společností, vlád a vládních činitelů, farmaceutická lobby a navázané oficiální instituce.

​V takto ucelené podobě bude kauza předložena mezinárodnímu tribunálu pro objektivní posouzení.

Za českou stranu a za Paralelní lékařskou komoru (Paralelní lékařská komora byla na preliminárním slyšení představena a její myšlenka byla přijata s velkou podporou, za což patří náš velký dík naší vážené kolegyni MUDr. Soně Pekové, PhD),jsme vystoupili s důkazy objektivně dokumentovanými molekulárními nálezy, které jsou nezpochybnitelné, neb se jedná o nálezy získané pomocí sekvenování virů jednotlivých vln, přičemž sekvenační důkaz je ultimativní a je pokládán za důkaz nezpochybnitelného a forenzního charakteru.

​Náš příspěvek z preliminárního slyšení je ke shlédnutí zde:

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Dr.-So%C5%88a-Pekov%C3%A1-session-91-en:b

Kompletní příspěvek ze slyšení před Velkou Porotou (The Grand Jury), Den 3, je ke shlédnutí zde (náš příspěvek začíná v čase 1:32):

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email