coronavirus-blood-samples-assortment-lab

Sbírejme příběhy o nežádoucích účincích „vakcín“

Iniciativa 21 a naše vážená kolegyně Jana Gandalovičová dělají důležitou práci pro nás lékaře i pro naše pacienty – sbírají příběhy o nežádoucích účincích „vakcín“. Navzdory nezodpovědným kolegům, navzdory nezodpovědným státním zdravotnickým úřadům

Paralelní lékařská komora tuto důležitou aktivitu Iniciativy 21 plně podporuje. Další podrobnosti najdete na webu https://iniciativa21.cz/pribehy. Vedle příběhů lidí poškozených očkováním jsou zde zveřejňována anonymně i svědectví lékařů z ordinací či zařízení, kde pracují.

Další důležité odkazy:

COVID Vaccine Data (openvaers.com)

Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

VigiAccess

Evropská databáze hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků (adrreports.eu)

Coronavirus vaccine – weekly summary of Yellow Card reporting – GOV.UK (www.gov.uk)

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email