Kompletní záznam z odborné konference CoronaDuel 2022

Kompletní záznam z odborné konference CoronaDuel 2022 je již díky panu Viktorovi Barošovi a dalším odvážným novinářům z Nadačního fondu Svědomí národa zájemcům k dispozici na webu https://www.svedomi-naroda.cz/coronaduel/ Naši vážení názoroví oponenti z Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP), České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) či České lékařské komory (ČLK) do kongresového centra …