Team of experts doctors meeting in conference room. Group of doctors is holding a morning meeting. Doctors are discussing further treatment of the patient. Concept of team medical work.

Kompletní záznam z odborné konference CoronaDuel 2022

Kompletní záznam z odborné konference CoronaDuel 2022 je již díky panu Viktorovi Barošovi a dalším odvážným novinářům z Nadačního fondu Svědomí národa zájemcům k dispozici na webu https://www.svedomi-naroda.cz/coronaduel/

Naši vážení názoroví oponenti z Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP), České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) či České lékařské komory (ČLK) do kongresového centra v hotelu Don Giovanni v Praze v pátek 4. března 2022 nedorazili. Jaká marnost.

Odpovědnost (a ostuda) lékařů naší vlasti za současný Covidismus je obrovská (a neomluvitelná). Paralelní lékařská komora (PLK) pokračuje. Jsme součástí mezinárodní The Grand Jury (Velké poroty právníka Reinera Fuellmicha).

Naši Covidiáni a Vakcionáři z řad lékařů mají svá jména a funkce. A jednou dostanou svou jedinečnou šanci své činy, které stály na začátku té „pandemie šílenství a strachu“, obhájit před lidem naší vlasti…

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email