analytics

Tak sláva – konečně vyšla Zdravotnická ročenka 2019!

Toto ale trvalo, že? V dubnu 2022 pracovníci ÚZISu (Ústavu zdravotnických informací a statistiky) na čele se svým ředitelem Ladislavem Duškem konečně s velkým zpožděním vydali (a tak nám zdravotníkům laskavě zpřístupnili) důležitá data o českém zdravotnictví v roce 2019.

Ne, opravdu se nemýlíte – Covídek bude poprvé zmíněn až ve Zdravotnické ročence za rok 2020. A kdy ji ÚZIS vydá? Tímto hlemýždím tempem nejspíše až někdy na sklonku roku 2023…

Co nás v té zdravotnické ročence za rok 2019 mj. zaujalo:

  1. Ani slovo o chřipce či jiných důležitých respiračních nákazách, včetně různých druhů koronavirů, které tady máme celá dlouhá léta a které se přirozeně spolupodílí na smrtnosti chřipky – jen se o to před lety nikdo moc nezajímal a nestaral, všechno spláchly MKN diagnózy chřipky J09-J11.
  2. Všechny uváděné údaje o zdravotním stavu obyvatelstva s přesností a pečlivostí až do úrovně 14 krajů naší republiky. Docela hodně mravenčí práce uvážíme-li, že skutečný přinost pro organizaci a řízení veřejného zdravotnictví bude a je minimální.
  3. Populace ČR se nezmenšila zejména díky migrantům, kteří zaplnili přirozený úbytek obyvatelstva ČR přirozenými úmrtími.

A tak nám vrtá v hlavě otázka, kdypak asi bude vydána ta zdravotnická ročenka za rok 2020 – o roce 2021 ani nemluvě?

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email