Řekněme Bestii naše rozhodné NE!

Vyzýváme všechny naše pacienty, abychom společně udělali skutečnou TEČKU za mezinárodními pandemickými hrami na našem území!

  1. Zdraví lidé se proti covidu netestují.
  2. Zdraví lidé se proti covidu neočkují.
  3. Zdraví lidé proti covidu roušky nenosí.

Vzkaz všem covidovým Tečkám:

  • Očkovaný nesmí být zvýhodněný.
  • Neočkovaný nesmí být znevýhodněný.
  • Nikdo nemá právo zjišťovat, zda je člověk proti nemoci Covid-19 očkovaný.

Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani lékař pracovně-lékařské péče či registrující praktický lékař pro dospělé (institut lékařského tajemství). Což platí v plném rozsahu rovněž pro školáky a jejich dětské lékaře.

Nikdo nemá tudíž právo v ČR vyžadovat jakékoliv „doklady o bezinfekčnosti“, ony COVID PASS, ani proti této nové nemoci Covid-19, ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci – pokud tak nestanoví zákon. Tak je dáno a tak bude.

demokracii není přípustné, aby vláda, a na ně navázané byznysové skupiny, vynucovala očkování tím, že pro řadu běžných činností neočkované omezuje a vyžaduje test plošně od naprosto zdravých lidí. Je pozoruhodné, že vůči žádné jiné infekční nemoci (a že jsou jich stovky) ministři zdravotnictví takto nepostupují. Je zřejmé, že se ve skutečnosti jedná o podivuhodnou podporu podávání těchto vakcín v rámci vládní covidistické ideologie, které stát ve velkém množství již nakoupil a o které lidé nemají z pochopitelných důvodů zájem.

Pokud kterýkoliv hostinský, kadeřník, obchodník, učitel, továrník, pořadatel kulturní či sportovní akce, ale rovněž policajt, úředník, zdravotník či orgán hygienické služby po vás, vašich dětech, vašich rodičích, po kterémkoliv občanovi bude neoprávněně vyžadovat informaci o vašem/jeho zdravotním stavu, odmítněte. Řekněte Bestii naše rozhodné NE! A na oplátku je vyzvěte, nechť postupují řádně podle zákonů, vyhlášek, jakož i dalších právních předpisů platných v naší zemi. A jestliže i nadále tito „spoluobčané“ nebudou chtít vaše peníze, svobodně a hrdě odejděte jinam. A pokud nebude možné odejít jinam? Tak běžte domů, nebo na procházku do přírody. Vždycky máme možnost volby.

A ještě douška k těm hygieničkám a epidemiologům – ty požádejte, aby vám své rozhodnutí doručili řádně – a oni už budou vědět, že i vás musí obeslat poštovní obálkou s tím modrým pruhem.

STOP covidovému teroru!

A vidíme Světlo na konci tunelu – a tím je těch 760 tisíc údajně „propadlých“ hlasů v posledních parlamentních volbách nás občanů, kteří stále ještě toužíme po skutečné Svobodě a skutečné Demokracii v naší malé zemi… 

Praha, Palackého náměstí, v nedělí 14. listopadu 2021