Lžete!

  • Jedná se o setkání „bílých plášťů“ před ministerstvem zdravotnictví.
  • Poprvé v neděli 14. listopadu 2021 od 12 do 16 hodin, dále se budeme setkávat a vyjadřovat tak naši lékařskou pasivní rezistenci, a rovněž náš občanský vzdor, každou další neděli až dosáhneme zcela zaplněného Palackého náměstí.
  • Bílé pláště s sebou.
  • Nebude žádné řečnění, žádné skandování, žádný hluk, pouze a právě „mrazivé ticho“ – a transparenty s našimi hesly…