Naše základní these

  • Primum non nocere!
  • Pravda nebo lež, naše země?
  • Nesahejte nám na naše děti! Zdravé děti se netestují. Zdravé děti se neočkují. Zdravé děti roušky nenosí. Zdravé děti se nesegregují. Zdravé děti hopsají a zlobí. Zdravé děti chodí do školy. Zdravé děti ctí své rodiče.
  • Osvobodíme všechny stařenky a stařečky v těch „bílých věznicích“, kteří jsou dlouhé měsíce naprosto nezákonně a zcela nelidsky „fyzicky a sociálně uvězněni“ v domovech pro seniory, v sociálních ústavech a v léčebnách a sanatoriích pro dlouhodobě nemocné.
  • Udělejme skutečnou TEČKU za mezinárodními pandemickými hrami na našem území!
  • Svobodní lékaři léčí svobodné pacienty ve svobodné zemi!