These – Antithese 1

Dne 20. 11. 2021 zveřejnily Předsednictvo České lékařské společnosti ...

These – Antithese 2

Dne 10. 12. 2021 vydala Společnost infekčního lékařství ČLS JEP tiskové prohlášení ...