These – Antithese 2

Dne 10. 12. 2021 vydala Společnost infekčního lékařství ČLS JEP tiskové prohlášení, ve kterém se mj. praví:

„Společnost infekčního lékařství ČLS JEP plně podporuje zavedení povinného očkování proti covidu-19 pro vybrané profesní skupiny a pro osoby starší 60 let. Jde o nezbytné opatření, které má omezit dopady pandemie na zdraví a životy obyvatel České republiky.“

S tímto názorem našich vážených kolegů PLK zásadně nesouhlasí, neboť vychází z nepravdivých odborných premis. Vyzýváme představitele Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (předsedu Pavla Dlouhého, místopředsedy Petra Husu a Aleše Chrdleho, jakož i vědeckého sekretáře Marka Štefana či Jiřího Beneše), aby své názory čestně obhájili v kolegiální polemice – padni komu padni…

Dále se v tomto tiskovém prohlášení píše, že:

„Očkování neochrání před nákazou navždy a každého, ale velmi účinně brání těžkému průběhu covidu-19. Buďme zodpovědní, nechejme se očkovat!“

Rovněž s tímto názorem našich vážených kolegů PLK zásadně nesouhlasí, neboť vychází z nepravdivých odborných premis. Vyzýváme představitele Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (předsedu Pavla Dlouhého, místopředsedy Petra Husu a Aleše Chrdleho, jakož i vědeckého sekretáře Marka Štefana či Jiřího Beneše), aby své názory čestně obhájili v kolegiální polemice – padni komu padni…

Před Domem lékařů v Praze 9 dne 11. 12. 2021

Vít Mareček
David Žák
Karen Pumrová
Miroslav Havrda
mluvčí PLKu