Úvod do lékařského myšlení pro starší a pokročilé

Moderátoři: Vít Mareček a Miroslav Havrda

Polemiky se konají „za každého počasí“ v moderním přednáškovém sále našeho nového komorového Domu lékařů, Drahobejlova 1019/27, Praha 9, a to každou sobotu, počínaje 4. prosincem 2021, od 13 do 15 hodin.

TÉMATA KOLEGIÁLNÍCH POLEMIK

 1. Očkovat naše děti proti té nové nemoci?
 2. Proč se nám vlastně opět plní ty nemocnice?
 3. Existuje na území České republiky v současné chvíli jakákoliv epidemie jakékoliv infekční nemoci?
 4. Máme skutečně funkční systém primární zdravotní péče?
 5. Očkovat proti té nové nemoci „plošně“ rovněž pacienty z tzv. rizikových skupin?
 6. Mohou aktivističtí přírodovědci (a taky novináři, politici či ekonomové) účelně a účinně vstupovat do lékařských diskusí?
 7. Proč nám, v nemocnicích i ambulancích, vlastně chybí skutečně kompetentní lékaři a zdravotní sestry?
 8. Proč nám nefunguje (kolabuje) systém postgraduálního vzdělávání a tréninku našich mladých doktorů?
 9. Proč došlo k posunu paradigmatu (paradigm shift) té naší klinické medicíny?
 10. Je dlouhodobé a celoplošné nošení roušek/respirátorů skutečně nezbytným krokem efektivní ochrany před akutními respiračními infekcemi?
 11. Kdy provedeme řádnou analýzu zemřelých v roce 2020 (a následně v roce 2021) jak jsme činívali pravidelně ještě v nedávné minulosti, a to včetně analýzy zdravotního stavu obyvatelstva České republiky, abychom si byli jistí, na co a proč nám lidé na přelomu let 2020/2021 ve zvýšené míře umírali?
 12. Etc.